news

Nordic Piano Competition
at Malmö Academy of Music 2012

Ola jobbar med organisationen av Sveriges enda pianotävling för musikhögkolestuderande. Förstapriset är bl a en flygel av märket Blüthner, modell 6
(värde ca 450 000 kr).
Läs mer på den nya hemsidan...

Music without Limits

Ola har vunnit fjärdepris i tävlingen Music without Limits i Druskininkai, Litauen i åldersgruppen för 26 år och uppåt.

Länkar

Organisationer och evenemang

Musiklärare Utan Gränser
Musiklärare Utan Gränser är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2007. Med musiken som medel verkar vi för att ge en meningsfull vardag åt barn som lever under svåra förhållanden. Vi arbetar genom att starta projekt där barnen får uttrycka sig genom musik och dans med syftet att ge dem hopp och glädje i en annars svår livssituation.

Nordic Piano Competition
Sedan 2002 har den Nordiska Pianotävlingen ägt rum i Malmö vart annat år. Förstapriset är en flygel av märket Blüthner, värd 450.000 kr. 


Musiker och musiklärare

Sonia Ängsklocka Svanberg, violinist
Violinist från Småland som studerar för Wieska Szymczynska vid Musikhögkolan i Malmö. Har stor erfarenhet som musiker och lärare i violin. Sonia har deltagit i flera stora, internationella festivaler och har
bl a erhållit Kristina Nilssons Ungdomsstipenduim 2010.

Erik Lundquist, gitarrist och gitarrlärare
Gitarrist med examen från Musikhögkolan i Malmö. Har stort fokus på den okände kompositören Ñico Rojas från Kuba. Erik är verksam som musiker och gitarrlärare och bor i Malmö. Han är även ordförande i föreningen Musiklärare Utan Gränser.