news

Nordic Piano Competition
at Malmö Academy of Music 2012

Ola jobbar med organisationen av Sveriges enda pianotävling för musikhögkolestuderande. Förstapriset är bl a en flygel av märket Blüthner, modell 6
(värde ca 450 000 kr).
Läs mer på den nya hemsidan...

Music without Limits

Ola har vunnit fjärdepris i tävlingen Music without Limits i Druskininkai, Litauen i åldersgruppen för 26 år och uppåt.

"Musikens dramaturgi"

                    Fantasi - Form


Musik kan verka som en teaterberättelse. Jag har aldrig upplevt det så tydligt som när jag hörde Liszts Après une lecture du Dante spelas live för första gången. Där fanns uttrycket av ett utspelat drama, fysiska scener framför mina ögon. Repliker och form hos skådespelarna. Dialogen som berättelsens drivkraft, precis som i litterär text. En berättelse och dess väg är präglad av stämningar, scenbeskrivningar, bilder, spänningar, färger, känslor, former. Dessa för läsaren, åhöraren, åskådaren framåt på berättelsens givna vägar lika mycket som de möjliggör den egna skapandeprocessen inom varje människa som tar del av texten. Orden i en text kan liknas vid berättelsens mall, de blir berättelsens fakta som läsaren tar avstamp i. Är orden, meningarna väl sammansatta blir också den egna skapandeprocessen utförligare, mer känslosam. Känslorna kan aldrig vara orden, de kan bara via orden förmedlas. Likt detta kan musiken inte vara berättelsens fakta. Den förmedlar istället sin berättelses stämningar och nyanser. Berättelsens energi. Vi tar alla emot energin på olika sätt. Den egna skapandeprocessen består här i att varje åhörare skapar, utifrån sin individ, mallarna för berättelsens riktning och färd. Faktan målas upp varefter musikens känsloströmningar rör sig framåt och som lyssnare färdas man alltid i farvattnet av dessa strömmar. Skapande, skapare. Av sin egen upplevelse. Av känslornas historia.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Fantasi i c-moll, KV. 475

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonat i Ess-dur, Op. 27 nr 1
"Sonata quasi una fantasia"
("Sonat nästan fantasi")

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonat i ciss-moll, Op. 27 nr 2
"Sonata quasi una fantasia"
("Sonat nästan fantasi")

- - - paus - - -

Franz Liszt (1811-1886)

Les jeux d'eaux à la Villa d'Este
(Fontänerna vid Villa d'Este)
ur Années de pèlerinage (Pilgrimsåren)

Franz Liszt (1811-1886)

Après une lecture de Dante:
Fantasia Quasi Sonata
(Efter en läsning ur Dante:
Fantasi nästan sonat)
ur Années de pèlerinage (Pilgrimsåren)